Angleščina za strojništvo

English for mechanical engineering popravki marec 2018


Prijava:
Ime: Geslo:
(tri črne znake)


    

Brezplačno si lahko prenesete DEMO različico v PDF formatu, ki obsega prvih 15 strani e-knjige.
S pridobitvijo uporabniškega imena in gesla si boste lahko prenesli polno različico, ki obsega 134 strani. Polna različica je na voljo v naslednjih formatih: PDF, EPUB, AZW3 in MOBI.


NASLOV IZVIRNIKA

English for Mechanical Engineering

  © Irena Nikolić: Velenje 2016
Pripravila in uredila : Irena Nikolić, univ. dipl. angl.
Strokovni sodelavci Šolskega centra Velenje, Strojna šola:
Radovan Repnik, univ. dipl. inž. str.
Viljem Osojnik, univ. dipl. inž. str.
Jože Hrovat, inž. str.
Tomislav Oprešnik, dipl. inž. str.
Andrej Vasle, univ. dipl. inž. str.
Matevž Podvinšek, dipl. inž.str.
Stanislav Glinšek, inž. str.
Recenzent: doc. dr. Zdravko Praunseis, univ. dipl. inž. str

VSE PRAVICE PRIDRŽANE.  KOPIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE NI DOVOLJENO SKLADNO Z ZAKONOM O AVTORSKIH PRAVICAH.
Založnik: Šolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okoljaCIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
811.111:621(075.8)
NIKOLIĆ, Irena, 1958-
English for Mechanical Engineering : Student's book / Irena Nikolić. - Velenje : Šolski center Velenje, Strojna šola, 2017
ISBN 978-961-6755-16-0
286924800

Izdajo učbenika so sofinancirali:
Prevajanje in tolmačenje Irena Nikolić, s.p., Kersnikova 1, 3320 Velenje
Založništvo: Prevajanje in tolmačenje Irena Nikolić, Kersnikova 1, 3320 Velenje